Sudex
 
Ú V O D
C E N N Í K
V Ý R O B A
F O T O G A L É R I A
P R E Z E N T Á C I A
K O N T A K T
Sudex

VÝROBA

SlovenskyEnglish

malé dubové súdky 1-20 litrov Sudy sa vyrábajú tradičnou debnárskou technikou, ktorá je založená na princípe skladania nádob zo štiepaných dielov dreva, stiahnutých kovovými obručami.

Samotný proces výroby sudov je podstatne zložitejší a náročnejší, ako by sa nám na prvý pohľad zdalo. Sudy sa vyrábajú z kvalitného tvrdého dubového dreva, ktoré vyniká nad ostatnými druhmi svojou dobrou tvárnosťou, nízkou póreznosťou a obsahom primeraného množstva aromatických látok. Dubové drevo sa nareže na hranoly a voľne uloží. Sušenie dreva prebieha v prirodzených podmienkach minimálne 2 roky. Proces sušenia dubového dreva je veľmi dôležitý, často trvá aj niekoľko rokov, kým sa z dreva extrahujú agresívne aromatické láky a až potom nasleduje samotná výroba sudov, ktorá už nie je ďalej časovo limitovaná a má tieto hlavné fázy:

• Vysušené dubové hranoly sa narežú na mieru a viacfázovým ručným opracovaním sa z nich vyrobia dúhy (tvoria bočné steny sudov) a dná sudov. Táto časť práce je veľmi náročná, pretože od precíznosti jej prevedenia závisí tesnosť sudov.

• Jednotlivé časti sudov sú spojené tlakom - stiahnuté pomocou sťahováka a zafixované pomocnými obručami. Počas spájania sú dúhy vystavené pôsobeniu priameho tepla aby sa dúhy ohli do požadovaného tvaru.

• Opracovanie koncov a vnútra suda a vyrezanie vnútorných drážok na dne a vrchu suda.

• Osadenie čela a dna na sud, stiahnutie pomocou pracovných obručí a opracovanie vonkajších plôch. Čelo a dno sa pred osadením opracujú na mieru.

• Výmena pracovných obručí obručami, ktoré už zostanú natrvalo na sude. Ako spojivový materiál používame obruče a nity.

• Finálna povrchová úprava. Na želanie zákazníka môžu byť na koncoch sudov vyrezané aj rôzne motívy.

Vnútorné strany malých súdkov sú vyliate cerazin - parafínom. Jemný parafínový povlak zabezpečuje väčšiu tesnosť súdkov. Vonkajšia strana je upravená lakovým náterom, ktorý slúži na ochranu dreva a dodáva súdkom krajší estetický vzhľad. Cerazin - parafín neovplyvňuje vlastnosti dubových súdkov. Na požiadanie zákazníka súdky dodávame aj v naturálnom stave.

© 2009 Marek Šnír - SUDEX, Orgovánová 7, 044 71 Čečejovce, Slovakia, M : +421 907 273 961
sudex@sudex.sk, www.sudex.sk